Medicatievoorschriften worden alleen verstrekt tijdens een contact met een arts en kunnen niet telefonisch aangevraagd worden. De inname van medicatie op doktersvoorschrift moet worden opgevolgd en vereist een regelmatige medische controle. Het bekomen van een voorschrift los van een afspraak of huisbezoek kan slechts uitzonderlijk worden toegestaan, bv. indien u recent op raadpleging geweest bent maar een voorschrift vergat te vragen.

Ook een voorschrift voor een behandeling (bv. kinesitherapie), een onderzoek (bv. medische beeldvorming) en allerhande attesten (bv. geschiktheidsattest sport) kunnen enkel worden afgeleverd na contact met een arts.

Afwezigheidsattesten kunnen niet worden opgemaakt zonder dat een arts de ongeschiktheid heeft kunnen vaststellen.