Algemeen

Vanaf maandag 15 februari verwelkomen wij Cindy Bernard. Als praktijkmedewerkster kan zij voor u een afspraak vastleggen of annuleren, huisbezoeken noteren of een boodschap doorgeven aan een arts. Het praktijksecretariaat is te bereiken via het vertrouwd telefoonnummer 015 20 38 49 en zal elke weekdag bereikbaar zijn van 8u tot 13u. Voor niet-dringende vragen en om afspraken vast te leggen, vragen wij u dan ook in de voormiddag te bellen. 

Bij dringende medische problemen, zal u nog steeds worden doorverbonden met een arts.

Documenten kunnen aan het praktijksecretariaat worden opgehaald of afgegeven. Voorschriften en attesten kan u niet verkrijgen via het secretariaat. Hiervoor maakt u nog steeds een afspraak bij een arts.

 

Telefonische bereikbaarheid

Dr. Monique Bonhomme heeft vanaf 1 december telefoonuurtje op maandag, dinsdag en donderdag van 17u tot 18u.

Onderstaand weekschema toont wanneer artsen telefonisch bereikbaar zijn. Gelieve hier rekening mee te houden wanneer u belt voor een resultaat van een onderzoek of bij vragen voor een specifieke arts. 

Beperk u tot het strikt noodzakelijke en hou het bij korte vragen. Voor een uitvoerige bespreking van een probleem of van resultaten dient u een afspraak te maken.