Vaccinatie COVID19

We voorzien vaccinatiemomenten in onze praktijk. Een afspraak maken kan telefonisch of (bij voorkeur) online.

De COVID19-pandemie is goed onder controle. Toch blijft het belangrijk om de meest kwetsbaren onder ons te beschermen. De Wereld Gezondheidsorganisatie adviseert daarom om de volgende risicogroepen in oktober 2023 een boostervaccin tegen COVID19 toe te dienen.

Groep 1: personen met een verhoogd risico op een ernstig verloop van COVID19.

 • 65-plussers
 • Personen die in een instelling of een woonzorgcentrum verblijven.
 • Zwangere vrouwen (op elke termijn).
 • 18-plussers met een chronische aandoening:
  • Obesitas
  • Diabetes type I en II
  • Long-, hart-, nier- of leveraandoening
  • Neurologische aandoening
  • Psychiatrische aandoening
  • Syndroom van Down
 • 18-plussers die immunosuppressiva nemen.

Groep 2: zorgverleners.

Groep 3: personen die samenwonen met iemand die ernstig immuungecompromitteerd is.

 

Opmerking 1: tussen het boostervaccin tegen COVID19 van oktober 2023 en een vorig boostervaccin tegen COVID19 moet minstens 6 maanden verlopen zijn.

Opmerking 2: het boostervaccin tegen COVID19 van oktober 2023 mag samen met het jaarlijks griepvaccin toegediend worden.

 

Klik hier voor meer informatie over de COVID- en griepvaccinatiecampagne (najaar 2023).

 

Algemeen

Het praktijksecretariaat is te bereiken op weekdagen van 8u tot 13u via het vertrouwd telefoonnummer 015 20 38 49. Voor niet-dringende vragen en om afspraken vast te leggen, vragen wij u dan ook in de voormiddag te bellen. Bel alleen in de namiddag voor een dringend medisch probleem of op vraag van een arts. 

Documenten kunnen aan het praktijksecretariaat worden opgehaald of afgegeven. Voorschriften en attesten kan u niet verkrijgen via het secretariaat. Hiervoor maakt u nog steeds een afspraak bij een arts.

Meer info over afwezigheden van artsen vindt u hier.

 

Telefonische bereikbaarheid

Onderstaand weekschema toont wanneer artsen telefonisch bereikbaar zijn. Gelieve hier rekening mee te houden wanneer u belt voor een resultaat van een onderzoek of bij vragen voor een specifieke arts. 

Beperk u tot het strikt noodzakelijke en hou het bij korte vragen. Voor een uitvoerige bespreking van een probleem of van resultaten dient u een afspraak te maken.

Dr. Monique Bonhomme heeft een telefoonuurtje op dinsdag en donderdag van 17u tot 18u.