HAIO

Vanaf 2 oktober 2023 verwelkomen wij dr. Jeroen Wyckmans als huisarts in opleiding (HAIO) in onze praktijk.

 

Algemeen

Het praktijksecretariaat is te bereiken op weekdagen van 8u tot 13u via het vertrouwd telefoonnummer 015 20 38 49. Voor niet-dringende vragen en om afspraken vast te leggen, vragen wij u dan ook in de voormiddag te bellen. Bel alleen in de namiddag voor een dringend medisch probleem of op vraag van een arts. 

Documenten kunnen aan het praktijksecretariaat worden opgehaald of afgegeven. Voorschriften en attesten kan u niet verkrijgen via het secretariaat. Hiervoor maakt u nog steeds een afspraak bij een arts.

Meer info over afwezigheden van artsen vindt u hier.

 

Telefonische bereikbaarheid

Onderstaand weekschema toont wanneer artsen telefonisch bereikbaar zijn. Gelieve hier rekening mee te houden wanneer u belt voor een resultaat van een onderzoek of bij vragen voor een specifieke arts. 

Beperk u tot het strikt noodzakelijke en hou het bij korte vragen. Voor een uitvoerige bespreking van een probleem of van resultaten dient u een afspraak te maken.

Dr. Monique Bonhomme heeft een telefoonuurtje op dinsdag en donderdag van 17u tot 18u.